OSIĄGNIĘCIA

Dzięki nam, w szesnastu największych polskich miastach z szesnastu województw, stanęło na dwa tygodnie po siedem billboardów, przedstawiających efekty wykorzystania funduszy unijnych (XII Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w polskich szpitalach.


Zanim do tego doszło, musieliśmy w trzech województwach przeprowadzić sesje fotograficzne, dokumentujące na co były wydawane pieniądze. Z masy wykonanych zdjęć dokonano trudnych wyborów, aby przygotować ostateczne projekty billboardów. Efekty były doskonale widoczne, bo prawie 1/3 ze 112 billboardów była oświetlona.
Kampania była skierowana głównie do pacjentów – czyli bezpośrednio do tych, dla których przeprowadzane były inwestycje w placówkach ochrony zdrowia.
Dzięki niej, mieli okazję dowiedzieć się jak wiele inwestycji ważnych dla wyżej wymienionych placówek wykonano, korzystając z funduszy POIiŚ.