OSIĄGNIĘCIA

Dla Województwa Dolnośląskiego zrealizowaliśmy dwa projekty.


Pierwszy, to promocja "ENERGYREGION-u", programu Unijnego realizowanego od 2011 roku przez 11 grup roboczych z 4 krajów (Polska, Czechy, Niemcy i Słowenia). Pełna nazwa projektu brzmi: "Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną w regionach - Promocja odnawialnych Źródeł Energii" i wbrew pozorom sporo mówi. Chodzi o stworzenie ponadregionalnej strategii wykorzystania energii odnawialnej i możliwości przyłączania jej źródeł do tradycyjnych sieci energetycznych. Wymiana doświadczeń i know-how pomiędzy uczestniczącymi krajami jest tu kluczem, podobnie jak stworzenie bazy danych obejmującej wszystkie instalacje tego typu działających w regionie.


W ramach promocji zorganizowaliśmy trzy konferencje, napisaliśmy i opublikowaliśmy artykułów w prasie regionalne, wykonanie i emisję spotów w TV Wrocław i wykonanie materiałów promocyjnych (rollupy, notesy, teczki, pendrive'y, broszury, ulotki).


Drugi, to kolejny ciekawy projekt transgraniczny, korzystający z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013. Dla tej inicjatywy wykonaliśmy zaawansowany portal, przeznaczony z jednej strony dla partnerów projektu (Województwo Dolnośląskie i Sächsisches Staatsministerium des Innern), z drugiej - dla wszystkich zainteresowanych po obu stronach granicy.


Portal umożliwia m.in. prowadzenie panelów dyskusyjnych, wymianę plików, pełni też funkcję kalendarza – wszystko w ramach pomocy w realizacji celów całego projektu, w którym uczestniczy 5 międzynarodowych grup roboczych, pracujących nad wymianą doświadczeń w zakresie rewitalizacji obszarów powydobywczych i miast czy polityce rynku pracy.


Bardzo nam miło, że przyłożyliśmy rękę (a raczej ręce, naprawdę wiele rąk) do realizacji celów projektu.