OSIĄGNIĘCIA

Promocja projektu Polska Rama Kwalifikacji - Kwalifikacje po europejsku
Przez prawie cały 2014 rok promowaliśmy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych cykl konferencji o dostosowywaniu ram kwalifikacji do norm europejskich. Konferencje były kierowane do samorządowców, pracowników HR i Urzędów Pracy. W każdym województwie, w dziennikach regionalnych o największym zasięgu ukazały się co najmniej po dwa materiały zamieszczaliśmy też bannery w portalach i czterokrotnie wysyłaliśmy mailing do kilkunastu tysięcy potencjalnie zainteresowanych.
W 2015 roku kontynuowaliśmy współpracę, promując kolejne tego typu imprezy, które odbyły się m.in. w Małopolsce.