OSIĄGNIĘCIA

Pracowaliśmy przy kampanii informacyjno-promocyjnej Festiwalu Mehofferowskie Klimaty w Turku. Obejmowało to zaprojektowanie kreacji graficznej kampanii, przygotowanie i emisję reklam prasowych, produkcję i emisję spotów TV i radiowych oraz zapewnienie nośników outdoorowych, takich jak billboardy, plakaty i bannery uliczne.


Sam Józef Mehoffer byłby zadowolony, bo dzięki włożonej w przedsięwzięcie pracy kreacyjnej i organizacyjnej, wznieśliśmy PR Festiwalu na nowy poziom. Zresztą, sądząc z jego miny (jak to udało się uchwycić autorowi rzeźby siedzącej na ławce w Turku), przyglądał się temu wszystkiemu wyjątkowo życzliwie.