OSIĄGNIĘCIA

Nasz klient, PKP Cargo to drugi największy przewoźnik towarowy w Unii Europejskiej (i pierwszy, który wszedł na giełdę publiczną - wartość emisji 1,42 mld; rekord roku 2013!). Prowadziliśmy na jego rzecz działania wizerunkowe, w ramach których m.in. zajmowaliśmy się promocją bardzo ważnej inwestycji infrastrukturalnej - przeładunkowego terminala intermodalnego.


To dzięki takim inwestycjom hasło „TIR-y na tory” staje się bliższe rzeczywistości; już od 2014 roku w podpoznańskim Franowie można przeładowywać 11 tysięcy kontenerów (docelowo – ponad dwa razy więcej). Co ważne, stacja znajduje się przy kolejowym ciągu komunikacyjnym łączącym Berlin z Moskwą, ma też stać się kluczowym punktem dostaw kontenerów z Chin i Korei Południowej. Dodajmy do równania jeszcze autostradę A2 i mamy już wagę inwestycji na talerzu.


Na rzecz tej inwestycji, finansowanej miedzy innymi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonaliśmy stronę internetową i tablice informacyjne, napisaliśmy i opublikowaliśmy w prasie lokalnej i ogólnopolskiej artykuły, zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy materiały informacyjne i zorganizowaliśmy 2 konferencje dla specjalistów z branży.


Naprawdę ciekawie było posłuchać.