OSIĄGNIĘCIA

Dla Wód Polskich przeprowadziliśmy już drugą kampanię promocyjbną. Tym razem - działania PR związane z otwarciem Kanału Elbląskiego po rewitalizacji.


To wyjątkowy w skali Europy obiekt hydrotechniczny, w skład którego wchodzą stale działające zabytkowe urządzenia, takie jak śluzy czy pochylnie do transportu statków. Co ciekawe, te ostatnie wykorzystują wyłącznie energię wody (łączna różnica poziomów to aż 99 metrów). Kanał wybudowano w XIX wieku za równowartość ówczesnych 77 ton złota. Dzięki rewitalizacji, będzie służył przez co najmniej następne stulecie.


Zorganizowaliśmy uroczysty event dla VIP-ów, prowadząc jednocześnie obsługę media relations. Zabytek zabytkiem, ale wręczane gościom statuetki były efektem nowoczesnej technologii druku 3D.