RELACJE INWESTORSKIE - OGŁOSZENIA

Firma Spółki: TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba: 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6
Kapitał akcyjny: 100.000 zł wpłacony w całości
KRS 0000462364
NIP 779-24-13-660
REGON 302434182
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Ogłoszenie z dnia 26.06.2020 - Zwołanie WZA - aktualizacja

Zarząd zawiadamia o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na 29 czerwca 2020r. o którym informował komunikat z 5 maja br.

O nowym terminie WZA poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.