RELACJE INWESTORSKIE

Firma Spółki: TARRAYA Spółka Akcyjna
Siedziba: 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/6
Kapitał akcyjny: 100.000 zł wpłacony w całości
KRS 0000462364
NIP 779-24-13-660
REGON 302434182
Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego