OSIĄGNIĘCIA

W dolnośląskim czujemy się zawsze dobrze, bo zawsze jest tam najcieplej. Przez rok, do grudnia 2019 r., promowaliśmy wśród mieszkańców województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. Jak?


To proste – wyprodukowaliśmy 3 spoty radiowe i wyemitowaliśmy je w Radiu Wrocław ponad 200 razy, a spot video pokazywaliśmy przez 70 dni w 12 kinach lokalnych i 7 multipleksach województwa prawie pół milionowi widzów. Tyle samo dni mieli go okazję oglądać na ekranach LCD pasażerowie komunikacji miejskiej Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha, a mieszkańcy Głogowa widzieli go na telebimie.


Działo się również w internecie – spot na YouTube przez 70 (znowu!) dni promocji miał ponad 100 tys. pełnych wyświetleń (ten w okienku obok), stworzyliśmy i rozesłaliśmy do mieszkańców województwa 3 mailingi z największych polskich baz danych, zajmowaliśmy się też kompleksowo stroną przedsięwzięcia na Facebooku. Nasz klient musi bardzo lubić cyfrę 7, bo zażyczył sobie również po 700 kalendarzy biurkowych, trójdzielnych i książkowych – życzenie stało się więc ciałem.


Na deser została tylko dokumentacja fotograficzna 50 projektów zrealizowanych dzięki RPO WD 2014-2020. Łączny budżet przekroczył X zł.


Gotowe!